Full oversikt over
dine kunder

3D-kamera
Denne løsningen er veldig godt egnet til steder med litt bredere innganger og med litt høyere besøkstrafikk


 • Monteres i taket
 • Kan skille på personhøyder
 • Kan ekskludere egne ansatte
 • Mest nøyaktige løsning på markedet (opptil 98-99%)
 • Sky-løsning
En 3D kamerasensor monteres i taket og koples til butikkens lokalnettverk (kablet). 3D sensoren rapporterer tellerdata ved faste intervaller til vår sky-løsning via butikkens lokalnettverk. 3D kamerasensoren kan måle høyden på personene som går inn eller ut og kan derfor skille på barn og voksne. Denne løsningen er veldig godt egnet til steder med litt bredere innganger og spesielt på steder med litt høyere besøkstrafikk og dersom man ønsker enda litt bedre nøyaktighet på besøkstellingen.

Denne sensoren kan også levere andre analysedata i butikken og ansattekskludering kan også leveres, ta kontakt for mer info.

Mulighet for sanntidsvisning av personer i lokalet på skjermer, smart-TV og nettbrett. Man kan dermed begrense antall personer samtidig inne i lokalet med tanke på smittevernKontakt oss for tilbud

Spesifikasjoner:
 • Besøk registreres med nøyaktig tidspunkt
 • Skiller på inn og ut passeringer og ønskede soner
 • Teller kun personer over ønsket høyde
 • Automatisk overføring av data via lokalt nettverk på lokasjonen
 • Varsler ved strømbrudd, sensorfeil etc. på E-post
 • Fjernkonfigureres av oss
 • Utviklet og produsert av anerkjent leverandør

Montering:
 • Kan monteres i tak opptil 14m høyde
 • Dekker bredere åpninger ved opptil 3 stk sensorer sammenkoplet
 • Fleksibel montering i tak / på vegg / innfelt i tak