Forbedre forståelsen av trafikkmønster og
urbant liv ved hjelp av kunstig intelligens (AI)


Transport i Europa koster samfunnet over 1 milliard Euro i året på grunn av luftforurensing, store trafikkmengder, ulykker og andre eksterne kostnader.

For å kunne takle viktige urbane utfordringer, slik som trafikksikkerhet, trafikkmengde, bærekraftige reiser og luftkvalitet, trenger lokale myndigheter nøyaktige og detaljerte data for å kunne planlegge, overvåke og vurdere endringer av veier og offentlige rom på best mulig måte.


Vivacity’s AI sensorer
Vivacity Labs kunstig intelligens sensorer samler inn nøyaktige, omfattende og anonyme data om transportmåter, traffikflyt og andre reisemønstre, døgnet rundt. Vi gir de ansvarlige og de som planlegger riktig data til riktig tid, og bidrar dermed til viktige strategiske avgjørelser for å optimalisere transportnettverket og forbedre urban infrastruktur.Nøkkelpunkter
 • Datainnsamling 24 timer i døgnet, sanntid og historiske data.
 • Over 97% nøyaktighet, eksternt kontrollert.
 • Over 10 transport-klasser.
 • Følger alle GDPR-retningslinjer.
 • Lagres i skyen og lett tilgjengelig.
 • Grunnleggende data for å forstå bruken av veier for bedre planlegging.
 • Overvåking i sanntid for å se hvilken innvirkning endringene har.
 • Konsistente og sammenlignbare data for objektiv måling og
  kommunisering av hvor vellykket strategien er.


Flere sett med data, alle fra samme sensor
 • Klassifiserte tellinger
 • Kjøretøystier
 • Sving/kryss teller
 • Hastighet
 • Kølengder og tider
 • Kjøretøy-tetthet
 • Reisetid
 • Nestenulykker
Kundetelling.no er en godkjent IoT Telenorpartner.
Alle våre kundetellere benytter M2M-abonnement fra Telenor.

Klikk her for å lese mer om Telenor sin partnerportal.