Hvor mange av dine besøkende handler?
Vi hjelper til med å finne ut hvor mange besøk som konverteres til handlende kunder.
Vi har løsningene for mindre butikker til større kjeder og kjøpesentre. Vi koordinerer installasjoner fra en enkel butikk til større kjedeutrullinger.


Hvorfor telle dine besøkende?
 • Konkrete besøkstall og trender å vise til
 • Bemanningsplanlegging
 • Gir kampanjer utslag i besøk?
 • Mulighet for å regne ut konvertering / hit-rate
 • Utvikle dine ansatte med fokus på kundekonvertering
Full oversikt med 3D kamerasensor
En 3D kamerasensor monteres i taket og koples til butikkens lokalnettverk (kablet). 3D sensoren rapporterer tellerdata ved faste intervaller til vår sky-løsning via butikkens lokalnettverk. 3D kamerasensoren kan måle høyden på personene som går inn eller ut og kan derfor skille på barn og voksne. Denne løsningen er veldig godt egnet til steder med litt bredere innganger og spesielt på steder med litt høyere besøkstrafikk og dersom man ønsker enda litt bedre nøyaktighet på besøkstellingen. Denne sensoren kan også levere andre analysedata i butikken, ta kontakt for mer info.
Større kjeder og kjøpesenter
Produktet egner seg godt til større kjeder og kjøpesenter da den takler høy trafikk og bredere innganger.
 • Høy nøyaktighet
 • Håndterer mye trafikk
 • Kan ekskludere egne ansatte
 • Sanntidsvisning av besøkende i lokalet på skjermer/smart-TV
Les mer
Kom raskt i gang med IR sensor
En IR sensor som kobles til sentralenheten registrerer passeringer og rapporterer til vår sky-løsning ved faste intervaller. Dette gjøres via mobilnettet (2G / 4G) og det kreves verken kablet eller trådløst nettverk tilgjengelig på stedet. Sentralenheten trenger kun å kobles til strøm. Systemet varsler ved strømbrudd og sensorfeil på SMS/E-post. Denne løsningen er enkel å montere selv og er en meget prisgunstig løsning.
Små og mellomstore butikker
Produktet egner seg godt til små og mellomstore butikker. Prisgunstig løsning, enkel og montere.
 • Enkel å montere
 • Prisgunstig
Les mer
Begge sensorløsningene over kan kombineres om hverandre som en del av et større system i en kjedestruktur.
Trafikkmønster-analyse Nyhet
 • Utendørs kamerabasert AI sensor
 • Trenger kun strøm! (4G databærer)
 • Teller og skiller på gående, syklende, biler, motorsykler osv
 • Ta smarte valg basert på gode data
 • Sanntid, historiske og prediktive data på web
 • GDPR-tilpasset
 • API for automatisk eksport
Les mer
Integrasjoner
Vi tilbyr webservice for automatisert eksport av tellerdata til eksterne systemer.


Butikkdata:
Front Systems, DdD Retail, SuSoft, WallmobSavner du din leverandør? Ta kontakt, det kan godt være at vi har en dialog med leverandøren allerede.
Rapport / BI systemer:
Targit, Profitbase, Fenistra, Maze feedback, Seebrite


Samarbeidspartnere
Trenger dine ansatte forståelse for hvordan man kan bruke kundetellere i butikk for å sikre gode kundeopplevelser? Flyt leverer hit-ratekurs for butikkledere og -ansatte.
Nordisk avtale slik at vi koordinerer installasjoner fra en enkel butikk til større kjedeutrullinger.
Landsdekkende avtale med over 150 elektrikerbedrifter for fullstendig ferdigstillelse dersom det skulle mangle strøm i nærheten der kundetelleren skal monteres.
Referanser
Våre kunder består av alt fra enkle frittstående butikker til større kjedesammensetninger i Norge og rundt om i Europa, men også andre steder som museer, kommunale bygg og turstier der registrering av besøk er ønskelig.