Hvor mange av dine besøkende handler?
Vi hjelper til med å finne ut hvor mange besøk som konverteres til handlende kunder. Klikk her for mer info...


Lave månedskostnader

Ingen investering i dyrt utstyr. Mobildata, support, drift og serviceavtale er inkludert i månedsleien.

Skylagring av besøksdata

Automatisk opplasting til database i skyen. Velkjent norsk datasenter står for sikker lagring av data.

Brukervennlig nettside

Tilgang til rapporter og mulighet for å legge inn omsetningstall. Besøksdata kan eksporteres automatisk for kobling med data fra kassesystem.
- Nyheter -

Nyhet

Vi kan også levere avanserte 3D‑kameraløsninger

For mer info se www.footfallcam.com

- Kundeuttalelser -– Vi er veldig fornøyd. Dette er et unikt produkt, og leverandøren følger opp og hjelper oss med driften av den, sier Nina Halvorsen i Plantasjen.


- Tellerne og systemet har vist seg meget driftssikkert, enkelt i bruk og gjør rett og slett jobben. Oppfølging og service fra kundetelling.no har vært førsteklasses hele veien og det er rask respons om det skulle være noe. Jeg vil absolutt anbefale systemene fra kundetelling.no til de som ønsker et «no-nonsense» system for å telle besøkende, sier Magne Thunestvedt i Fersk Kosmetikk AS - LushNorge


Enkel installasjon

Telleren er enkel å installere selv. Vi kan også tilby gode priser på installasjon.

GSM-basert teller

Telleren er ikke avhenging av lokalt nettverk. All kommunikasjon foregår via mobildata.

Oppdateres jevnlig

Telleren rapporterer inn besøkstall hver time. Disse er tilgjengelig på nettsiden.

Eksport til eksterne systemer

Vi tilbyr webservice for automatisert eksport av tellerdata til eksterne systemer.


Vi har integrasjon mot følgende eksterne systemer: